skip to main content
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Resultados 1 2 3 4 next page
Refinado por: Base de dados/Biblioteca: arXiv remover autor: Shimasaku, Kazuhiro remover
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Subaru Deep Survey V. A Census of Lyman Break Galaxies at z=4 and 5 in the Subaru Deep Fields: Photometric Properties

Ouchi, M. ; Shimasaku, K. ; Okamura, S. ; Furusawa, H. ; Kashikawa, N. ; Ota, K. ; Doi, M. ; Hamabe, M. ; Kimura, M. ; Komiyama, Y. ; Miyazaki, M. ; Miyazaki, S. ; Nakata, F. ; Sekiguchi, M. ; Yagi, M. ; Yasuda, N.

Astrophys.J. 611 (2004) 660-684 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
2
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

A galaxy at a redshift z = 6.96

Iye, Masanori ; Ota, Kazuaki ; Kashikawa, Nobunari ; Furusawa, Hisanori ; Hashimoto, Tetsuya ; Hattori, Takashi ; Matsuda, Yuichi ; Morokuma, Tomoki ; Ouchi, Masami ; Shimasaku, Kazuhiro

Nature, Sept 14, 2006, Vol.443(7108), p.186(3) [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
3
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

SILVERRUSH. II. First catalogs and properties of ∼2000 Lyα emitters and blobs at z  ∼ 6–7 identified over the 14–21 deg 2 sky *

Shibuya, Takatoshi ; Ouchi, Masami ; Konno, Akira ; Higuchi, Ryo ; Harikane, Yuichi ; Ono, Yoshiaki ; Shimasaku, Kazuhiro ; Taniguchi, Yoshiaki ; Kobayashi, Masakazu A R ; Kajisawa, Masaru ; Nagao, Tohru ; Furusawa, Hisanori ; Goto, Tomotsugu ; Kashikawa, Nobunari ; Komiyama, Yutaka ; Kusakabe, Haruka ; Lee, Chien - Hsiu ; Momose, Rieko ; Nakajima, Kimihiko ; Tanaka, Masayuki ; Wang, Shiang - Yu ; Yuma, Suraphong

Publications of the Astronomical Society of Japan, 2018, Vol. 70(SP1) [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
4
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

SILVERRUSH. IV. Lyα luminosity functions at z  = 5.7 and 6.6 studied with ∼1300 Lyα emitters on the 14–21 deg 2 sky

Konno, Akira ; Ouchi, Masami ; Shibuya, Takatoshi ; Ono, Yoshiaki ; Shimasaku, Kazuhiro ; Taniguchi, Yoshiaki ; Nagao, Tohru ; Kobayashi, Masakazu A R ; Kajisawa, Masaru ; Kashikawa, Nobunari ; Inoue, Akio K ; Oguri, Masamune ; Furusawa, Hisanori ; Goto, Tomotsugu ; Harikane, Yuichi ; Higuchi, Ryo ; Komiyama, Yutaka ; Kusakabe, Haruka ; Miyazaki, Satoshi ; Nakajima, Kimihiko ; Wang, Shiang - Yu

Publications of the Astronomical Society of Japan, 2018, Vol. 70(SP1) [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
5
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Systematic Identification of LAEs for Visible Exploration and Reionization Research Using Subaru HSC (SILVERRUSH). I. Program strategy and clustering properties of ∼2000 Lyα emitters at z  = 6–7 over the 0.3–0.5 Gpc 2 survey area †

Ouchi, Masami ; Harikane, Yuichi ; Shibuya, Takatoshi ; Shimasaku, Kazuhiro ; Taniguchi, Yoshiaki ; Konno, Akira ; Kobayashi, Masakazu ; Kajisawa, Masaru ; Nagao, Tohru ; Ono, Yoshiaki ; Inoue, Akio K ; Umemura, Masayuki ; Mori, Masao ; Hasegawa, Kenji ; Higuchi, Ryo ; Komiyama, Yutaka ; Matsuda, Yuichi ; Nakajima, Kimihiko ; Saito, Tomoki ; Wang, Shiang - Yu

Publications of the Astronomical Society of Japan, 2018, Vol. 70(SP1) [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
6
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

SILVERRUSH. VI. A simulation of Lyα emitters in the reionization epoch and a comparison with Subaru Hyper Suprime-Cam survey early data

Inoue, Akio K ; Hasegawa, Kenji ; Ishiyama, Tomoaki ; Yajima, Hidenobu ; Shimizu, Ikkoh ; Umemura, Masayuki ; Konno, Akira ; Harikane, Yuichi ; Shibuya, Takatoshi ; Ouchi, Masami ; Shimasaku, Kazuhiro ; Ono, Yoshiaki ; Kusakabe, Haruka ; Higuchi, Ryo ; Lee, Chien - Hsiu

Publications of the Astronomical Society of Japan, 2018, Vol. 70(3) [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
7
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

SILVERRUSH. III. Deep optical and near-infrared spectroscopy for Lyα and UV-nebular lines of bright Lyα emitters at z  = 6–7 † ‡

Shibuya, Takatoshi ; Ouchi, Masami ; Harikane, Yuichi ; Rauch, Michael ; Ono, Yoshiaki ; Mukae, Shiro ; Higuchi, Ryo ; Kojima, Takashi ; Yuma, Suraphong ; Lee, Chien - Hsiu ; Furusawa, Hisanori ; Konno, Akira ; Martin, Crystal L ; Shimasaku, Kazuhiro ; Taniguchi, Yoshiaki ; Kobayashi, Masakazu A R ; Kajisawa, Masaru ; Nagao, Tohru ; Goto, Tomotsugu ; Kashikawa, Nobunari ; Komiyama, Yutaka ; Kusakabe, Haruka ; Momose, Rieko ; Nakajima, Kimihiko ; Tanaka, Masayuki ; Wang, Shiang - Yu

Publications of the Astronomical Society of Japan, 2018, Vol. 70(SP1) [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
8
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Diffuse Lyα haloes around galaxies at z = 2.2–6.6: implications for galaxy formation and cosmic reionization

Momose, Rieko ; Ouchi, Masami ; Nakajima, Kimihiko ; Ono, Yoshiaki ; Shibuya, Takatoshi ; Shimasaku, Kazuhiro ; Yuma, Suraphong ; Mori, Masao ; Umemura, Masayuki

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2014, Vol. 442(1), pp.110-120 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
9
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

The Hyper Suprime-Cam SSP Survey: Overview and survey design

Aihara, Hiroaki ; Arimoto, Nobuo ; Armstrong, Robert ; Arnouts, Stéphane ; Bahcall, Neta A ; Bickerton, Steven ; Bosch, James ; Bundy, Kevin ; Capak, Peter L ; Chan, James H H ; Chiba, Masashi ; Coupon, Jean ; Egami, Eiichi ; Enoki, Motohiro ; Finet, Francois ; Fujimori, Hiroki ; Fujimoto, Seiji ; Furusawa, Hisanori ; Furusawa, Junko ; Goto, Tomotsugu ; Goulding, Andy ; Greco, Johnny P ; Greene, Jenny E ; Gunn, James E ; Hamana, Takashi ; Harikane, Yuichi ; Hashimoto, Yasuhiro ; Hattori, Takashi ; Hayashi, Masao ; Hayashi, Yusuke ; Hełminiak, Krzysztof G ; Higuchi, Ryo ; Hikage, Chiaki ; Ho, Paul T P ; Hsieh, Bau - Ching ; Huang, Kuiyun ; Huang, Song ; Ikeda, Hiroyuki ; Imanishi, Masatoshi ; Inoue, Akio K ; Iwasawa, Kazushi ; Iwata, Ikuru ; Jaelani, Anton T ; Jian, Hung - Yu ; Kamata, Yukiko ; Karoji, Hiroshi ; Kashikawa, Nobunari ; Katayama, Nobuhiko ; Kawanomoto, Satoshi ; Kayo, Issha ; Koda, Jin ; Koike, Michitaro ; Kojima, Takashi ; Komiyama, Yutaka ; Konno, Akira ; Koshida, Shintaro ; Koyama, Yusei ; Kusakabe, Haruka ; Leauthaud, Alexie ; Lee, Chien - Hsiu ; Lin, Lihwai ; Lin, Yen - Ting ; Lupton, Robert H ; Mandelbaum, Rachel ; Matsuoka, Yoshiki ; Medezinski, Elinor ; Mineo, Sogo ; Miyama, Shoken ; Miyatake, Hironao ; Miyazaki, Satoshi ; Momose, Rieko ; More, Anupreeta ; More, Surhud ; Moritani, Yuki ; Moriya, Takashi J ; Morokuma, Tomoki ; Mukae, Shiro ; Murata, Ryoma ; Murayama, Hitoshi ; Nagao, Tohru ; Nakata, Fumiaki ; Niida, Mana ; Niikura, Hiroko ; Nishizawa, Atsushi J ; Obuchi, Yoshiyuki ; Oguri, Masamune ; Oishi, Yukie ; Okabe, Nobuhiro ; Okamoto, Sakurako ; Okura, Yuki ; Ono, Yoshiaki ; Onodera, Masato ; Onoue, Masafusa ; Osato, Ken ; Ouchi, Masami ; Price, Paul A ; Pyo, Tae - Soo ; Sako, Masao ; Sawicki, Marcin ; Shibuya, Takatoshi ; Shimasaku, Kazuhiro ; Shimono, Atsushi ; Shirasaki, Masato ; Silverman, John D ; Simet, Melanie ; Speagle, Joshua ; Spergel, David N ; Strauss, Michael A ; Sugahara, Yuma ; Sugiyama, Naoshi ; Suto, Yasushi ; Suyu, Sherry H ; Suzuki, Nao ; Tait, Philip J ; Takada, Masahiro ; Takata, Tadafumi ; Tamura, Naoyuki ; Tanaka, Manobu M ; Tanaka, Masaomi ; Tanaka, Masayuki ; Tanaka, Yoko ; Terai, Tsuyoshi ; Terashima, Yuichi ; Toba, Yoshiki ; Tominaga, Nozomu ; Toshikawa, Jun ; Turner, Edwin L ; Uchida, Tomohisa ; Uchiyama, Hisakazu ; Umetsu, Keiichi ; Uraguchi, Fumihiro ; Urata, Yuji ; Usuda, Tomonori ; Utsumi, Yousuke ; Wang, Shiang - Yu ; Wang, Wei - Hao ; Wong, Kenneth C ; Yabe, Kiyoto ; Yamada, Yoshihiko ; Yamanoi, Hitomi ; Yasuda, Naoki ; Yeh, Sherry ; Yonehara, Atsunori ; Yuma, Suraphong

Publications of the Astronomical Society of Japan, 2018, Vol. 70(SP1) [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
10
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

The stellar mass, star formation rate and dark matter halo properties of LAEs at z  ∼ 2

Kusakabe, Haruka ; Shimasaku, Kazuhiro ; Ouchi, Masami ; Nakajima, Kimihiko ; Goto, Ryosuke ; Hashimoto, Takuya ; Konno, Akira ; Harikane, Yuichi ; Silverman, John D ; Capak, Peter L

Publications of the Astronomical Society of Japan, 2018, Vol. 70(1) [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
Resultados 1 2 3 4 next page

Personalize Seus Resultados

 1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

 1.   

Data de Publicação 

De até
 1. Antes de2006  (2)
 2. 2006Até2008  (2)
 3. 2009Até2010  (3)
 4. 2011Até2013  (7)
 5. Após 2013  (18)
 6. Mais opções open sub menu

Novas Pesquisas Sugeridas

Ignorar minha busca e procurar por tudo

Deste Autor:

 1. Shimasaku, Kazuhiro
 2. Shimasaku, K
 3. Ouchi, Masami
 4. Kashikawa, Nobunari
 5. Ono, Yoshiaki

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.