skip to main content
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Commerce & e-Commerce: A study of consumer behavior and consumer preferences in commerce and ecommerce
E-handel och Fysisk handel: En studie av konsumentbeteende och konsumentpreferenser inom handel och e-handel

Papaioannou, Ashton ; Renberg, Jesper Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

2017

Texto completo disponível

2
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The Future of Leadership in E-commerce Organisations: A Qualitative Study About Leadership in E-commerce Organisations Interpreted by Leadership Metaphors
Framtidens ledarskap i e-handelsföretag: <em>En kvalitativ studie om ledarskap i e-handelsföretag tolkat genom ledarskapsmetaforer</em>

Johnsson, Anna ; Blomberg, Amanda ; Glowacki, Anna Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

2018

Texto completo disponível

3
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

E-commerce of Food in Development: A study on promoting aspects as well as barriers that affect consumers in the purchase decision-making process
E-handel av livsmedel i utveckling: En studie om främjande aspekter samt barriärer som påverkar konsumenten i köpbeslutsprocessen

Åhlander, Julia ; Bylander, Isabelle ; Johansson, Filip Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

2018

Texto completo disponível

Personalize Seus Resultados

  1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

  1.   

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.