skip to main content
Resultados 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Geometrisk jordebok över Ödeshögs socken 1639-41 : Rumsliga föreställningar speglade i en karta / Den ovissa morgondagen : En undersökning av arbetarfamiljers utsatthet i Norrköping under perioden 1900-1910

Ekman, Charlotta ; Seifarth, Sofia Linköpings universitet, Institutionen för tema, Enheten för Historia ; Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten, Enheten för Historia

Linköping: Linköping University Electronic Press 1999

Texto completo disponível

Ver todas as versões
2
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Att skriva uppsats: Handbok för uppsatsskrivande i historia (andra reviderade upplagan)

Kolsgård, Svante ; Kvarnström, Lasse ; Strömbäck, Lars Linköpings universitet, Institutionen för tema, Enheten för Historia ; Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten, Enheten för Historia

Linköping: Linköping University Electronic Press 2000

Texto completo disponível

Ver todas as versões
3
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Maktresurser och hegemoni : En redogörelse för maktkampen mellan socialdemokrater och kommunister inom Metallindustriarbetareförbundet avdelning 12 i Norrköping 1960-1972 / "Fördomar, vidskepelse och enfald." : En undersökning av spädbarnsdödligheten samt amningens och spädbarnsvårdens inverkan på denna i delar av Distriktsläkarens i Åtvidabergs distrikt och Tjusts provinsialläkardistrikt under åren 1860-1880

Andrén, Niclas ; Laurin, Astrid Linköpings universitet, Institutionen för tema, Enheten för Historia ; Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten, Enheten för Historia

Linköping: Linköping University Electronic Press 2000

Texto completo disponível

Ver todas as versões
4
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Självmord i teorin : En analys av olika forskares tolkning av självmord / Nätverk - ett användbart historiskt perspektiv?

Axelsson, Thom ; Brusman, Mats Linköpings universitet, Institutionen för tema, Enheten för Historia ; Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten, Enheten för Historia

Linköping: Linköping University Electronic Press 2000

Texto completo disponível

Ver todas as versões
5
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Dwänga giftse mä piga å piga mä dwänga

Karlsson, Greger Linköpings universitet, Institutionen för tema, Enheten för Historia ; Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten, Enheten för Historia

Linköping: Linköping University Electronic Press 1999

Texto completo disponível

Ver todas as versões
6
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Handlingsnormer och rättskipning i det tidigmoderna Vadstena / Från mammas husmanskost till social ingenjörskonst -Debatten om fria skolmåltider under 1930- och 40-talet i Sverige

Sandén, Annika ; Waltersson, Kent Linköpings universitet, Institutionen för tema, Enheten för Historia ; Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten, Enheten för Historia

Linköping: Linköping University Electronic Press 1997

Texto completo disponível

Ver todas as versões
7
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Att skriva uppsats: Handbok för uppsatsskrivande i historia (Första upplagan)

Kvarnström, Lasse ; Kolsgård, Svante Linköpings universitet, Institutionen för tema, Enheten för Historia ; Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten, Enheten för Historia

Linköping: Linköping University Electronic Press 1999

Texto completo disponível

Ver todas as versões
8
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Den identitetsskapande represenationsfrågan : En studie av i 1900-talets represemationsforskning samt resonemang kring en ny möjlig ansats / Från kvinnohistoria till genushistoria : En undersökning av begrepp och teori inom feministisk vetenskapsdiskurs från 1985-1995

Bengtsson, Staffan ; Åsberg, Cecilia Linköpings universitet, Institutionen för tema, Enheten för Historia ; Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten, Enheten för Historia

Linköping: Linköping University Electronic Press 1998

Texto completo disponível

Ver todas as versões
9
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Far gifter sig : Individ, struktur och föräldradeprivation i Åtvids och Skeda socken 1848-1864 / Från svartvitt allvar till färgglad folklighet

Anderson, Anita ; Backman, Stina Linköpings universitet, Institutionen för tema, Enheten för Historia ; Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten, Enheten för Historia

Linköping: Linköping University Electronic Press 1998

Texto completo disponível

Ver todas as versões
10
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Makt och moral: en vänbok till och med Klas Åmark

Blomberg, Eva ; Horgby, Björn ; Kvarnström, Lars ; Åmark, Klas Linköpings universitet, Institutionen för tema, Enheten för Historia ; Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten, Enheten för Historia

Linköping: Linköping University Electronic Press 1998

Texto completo disponível

Resultados 1 2 next page

Personalize Seus Resultados

  1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

  1.   

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.