skip to main content
Refinado por: autor: Kusumi, Ichiro remover
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

The moderator effects of affective temperaments, childhood abuse and adult stressful life events on depressive symptoms in the nonclinical general adult population

Nakai, Yukiei ; Inoue, Takeshi ; Chen, Chong ; Toda, Hiroyuki ; Toyomaki, Atsuhito ; Nakato, Yasuya ; Nakagawa, Shin ; Kitaichi, Yuji ; Kameyama, Rie ; Wakatsuki, Yumi ; Kitagawa, Kan ; Tanabe, Hajime ; Kusumi, Ichiro

Journal of Affective Disorders, 15 November 2015, Vol.187, pp.203-210 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
2
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

The influence of childhood abuse, adult stressful life events and temperaments on depressive symptoms in the nonclinical general adult population

Nakai, Yukiei ; Inoue, Takeshi ; Toda, Hiroyuki ; Toyomaki, Atsuhito ; Nakato, Yasuya ; Nakagawa, Shin ; Kitaichi, Yuji ; Kameyama, Rie ; Hayashishita, Yoshiyuki ; Wakatsuki, Yumi ; Oba, Koji ; Tanabe, Hajime ; Kusumi, Ichiro

Journal of Affective Disorders, April 2014, Vol.158, pp.101-107 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
3
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Affective temperaments play an important role in the relationship between childhood abuse and depressive symptoms in major depressive disorder

Toda, Hiroyuki ; Inoue, Takeshi ; Tsunoda, Tomoya ; Nakai, Yukiei ; Tanichi, Masaaki ; Tanaka, Teppei ; Hashimoto, Naoki ; Takaesu, Yoshikazu ; Nakagawa, Shin ; Kitaichi, Yuji ; Boku, Shuken ; Tanabe, Hajime ; Nibuya, Masashi ; Yoshino, Aihide ; Kusumi, Ichiro

Psychiatry Research, 28 February 2016, Vol.236, pp.142-147 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
4
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Affective temperaments play an important role in the relationship between child abuse and the diagnosis of bipolar disorder

Toda, Hiroyuki ; Inoue, Takeshi ; Tanichi, Masaaki ; Saito, Taku ; Nakagawa, Shin ; Masuya, Jiro ; Tanabe, Hajime ; Yoshino, Aihide ; Kusumi, Ichiro

Psychiatry Research, April 2018, Vol.262, pp.13-19 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
5
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Confirmation of the factorial structure of the Japanese short version of the TEMPS-A in psychiatric patients and general adults

Nakato, Yasuya ; Inoue, Takeshi ; Nakagawa, Shin ; Kitaichi, Yuji ; Kameyama, Rie ; Wakatsuki, Yumi ; Kitagawa, Kan ; Omiya, Yuki ; Kusumi, Ichiro

Neuropsychiatric Disease and Treatment, 2016, Vol.12, p.2173-2179 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
6
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Interpersonal sensitivity mediates the effects of child abuse and affective temperaments on depressive symptoms in the general adult population

Otsuka, Ayano ; Takaesu, Yoshikazu ; Sato, Mitsuhiko ; Masuya, Jiro ; Ichiki, Masahiko ; Kusumi, Ichiro ; Inoue, Takeshi

Neuropsychiatric Disease and Treatment, 2017, Vol.13, p.2559-2568 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
7
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

The influence of childhood abuse, adult life events, and affective temperaments on the well-being of the general, nonclinical adult population

Kanai, Yoshiaki ; Takaesu, Yoshikazu ; Nakai, Yukiei ; Ichiki, Masahiko ; Sato, Mitsuhiko ; Matsumoto, Yasunori ; Ishikawa, Jun ; Ono, Yasuyuki ; Murakoshi, Akiko ; Tanabe, Hajime ; Kusumi, Ichiro ; Inoue, Takeshi

Neuropsychiatric disease and treatment, 2016, Vol.12, pp.823-32 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
8
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Relationship between the subtypes of child abuse and affective temperaments: Comparison of depression and bipolar disorder patients and healthy controls using the reclassified Child Abuse and Trauma Scale

Saito, Taku ; Toda, Hiroyuki ; Inoue, Takeshi ; Koga, Minori ; Tanichi, Masaaki ; Takeshita, Shogo ; Nakagawa, Ryuichi ; Nagamine, Masanori ; Masuya, Jiro ; Tanabe, Hajime ; Shimizu, Kunio ; Kusumi, Ichiro ; Yoshino, Aihide

Journal of affective disorders, 01 July 2019, Vol.257, pp.396-403 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões

Personalize Seus Resultados

  1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

  1.   

Novas Pesquisas Sugeridas

Ignorar minha busca e procurar por tudo

Deste Autor:

  1. Inoue, Takeshi
  2. Inoue, T.
  3. Kusumi, Ichiro
  4. Kusumi, I.
  5. Tanabe, Hajime

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.