skip to main content
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Making Place for Space: a History of 'Space Town' Kiruna 1943-2000

Backman, Fredrick Arcum, Humanistiska fakulteten, Institutionen för idé- och samhällsstudier ; Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Umeå: Umeå universitet 2015

Texto completo disponível

2
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The boundless forest's people: The forest Sami society in transformation 1650-1800
Det milsvida skogsfolket: Skogssamernas samhälle i omvandling 1650-1800

Marklund, Bertil Arcum, Humanistiska fakulteten, Institutionen för idé- och samhällsstudier ; Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Umeå: Umeå universitet 2015

Texto completo disponível

3
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Gränsöverskridande kyrkohistoria: de språkliga minoriteterna på Nordkalotten

Lindmark, Daniel History and Education ; Arcum, Humanistiska fakulteten, Institutionen för idé- och samhällsstudier ; Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Umeå: Umeå universitet 2016

Texto completo disponível

Ver todas as versões
4
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Sápmi marriages: Marriage Patterns and Ethnic Complexity During the Era of Colonisation
Äktenskap i Sápmi: Giftermålsmönster och etnisk komplexitet i kolonisationens tidevarv, 1722-1895

Nordin, Gabriella Arcum, Humanistiska fakulteten, Institutionen för idé- och samhällsstudier ; Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Umeå: Umeå universitet 2009

Texto completo disponível

5
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

New Waters, Reflections of Obscurity: Industrial Colonialism through the Swedish Hydropower Development in the Reindeer Herding Areas 1910-1968
Nya vatten, dunkla speglingar: Industriell kolonialism genom svensk vattenkraftutbyggnad i renskötselområdet 1910-1968

Össbo, Åsa Arcum, Humanistiska fakulteten, Institutionen för idé- och samhällsstudier ; Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Centrum för samisk forskning (CeSam) ; Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Centrum för samisk forskning (CeSam)

Umeå: Umeå universitet 2014

Texto completo disponível

6
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Historier om renskötselns resiliens: markanvändning och sociala nätverk inom renskötseln på den svenska sidan av Sápmi 1740-1920
Histories of reindeer husbandry resilience: land use and social networks of reindeer husbandry in Swedish Sápmi 1740-1920

Brännlund, Isabelle Arcum, Humanistiska fakulteten, Institutionen för idé- och samhällsstudier ; Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Centrum för samisk forskning (CeSam) ; Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Centrum för samisk forskning (CeSam)

Umeå: Centrum för samisk forskning, Umeå universitet 2015

Texto completo disponível

7
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

To Represent and be Represented: Sami Women in Swedish and Sami Press, 1966-2006
Att representera och representeras: samiska kvinnor i svensk och samisk press 1966-2006

Ledman, Anna-Lill Arcum, Humanistiska fakulteten, Institutionen för idé- och samhällsstudier ; Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Centrum för samisk forskning (CeSam) ; Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Centrum för samisk forskning (CeSam)

Umeå: Umeå universitet 2012

Texto completo disponível

8
Material Type:
Recurso Textual
Adicionar ao Meu Espaço

Forskning för ett reflexivt, variationsrikt och hållbart skogsbruk

Sténs, Anna Arcum, Humanistiska fakulteten, Institutionen för idé- och samhällsstudier ; Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Umeå: Umeå universitet 2017

Texto completo disponível

Personalize Seus Resultados

  1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

  1.   

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.