skip to main content
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Resultados 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Ogifta mödrars sociala och ekonomiska förutsättningar: En studie av mödrar i Nora och Örebro stad 1881-1886

Forsberg, Sofia Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

2016

Texto completo disponível

2
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Att ersätta det oersättliga: statlig gottgörelse för ofrivillig sterilisering och vanvård av omhändertagna barn

Arvidsson, Malin Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Örebro: Örebro university 2016

Texto completo disponível

3
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Den antika kvinnan i skuggan av mannen: - En studie om kvinnors identitet och utrymme i svenska läroböcker i historia mellan 1905 och 2012

Andersson, Jonathan Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

2016

Texto completo disponível

4
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Flickskola, pojkskola och samskola – studerade flickor och pojkar olika ämnen i skolan?: En kvantitativ studie som behandlar vilka ämnen eleverna studerade i flickskolan, pojkskolan och i samskolan i Örebro stad under 1900-talet – detta ur ett förändrings-, genus- och jämställdhetsperspektiv

Oktay, Sara Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

2016

Texto completo disponível

5
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Införandet av ett skolväsende i Nysunds socken i slutet av 1700-talet och början på 1800-talet: Införandet av ett skolväsende i Nysunds socken i slutet av 1700-talet och början på 1800-talet

Fredriksson, Anna Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

2016

Texto completo disponível

6
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

På museet finns fortfarande kex och skor kvar: – En historiedidaktisk undersökning över utställningen <em>Vi blir Örebro på Örebro läns museum </em><em> </em><em> </em>

Piepenburg, Sebastian Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

2016

Texto completo disponível

7
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Från fostran till kunskap – eller?: - En undersökning om förändring och kontinuitet i idrottsämnets kunskapssyn mellan 1878-2011 -

Örn, Lina Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

2016

Texto completo disponível

8
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Demokratiseringens betydelse för utvecklandet av alternativa utbildningsvägar under1900-talets första hälft-: En studie av Ingrid Elvira Wiigs engagemang inom IOGT och studieförbundets betydelse för hennes möjligheter till bildning

Wiig Berglund, Linn Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

2016

Texto completo disponível

9
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Invandrare och flyktingar i ungdomslitteratur: En analys av framställningen av invandrare och etnicitet utifrån ett historiskt perspektiv i ungdomslittera-tur under 1970 och 1990-talet. Karin Westin Uppsats/självständigt arbete i historia Vårterminen

Westin, Karin Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

2016

Texto completo disponível

10
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

"Vi mot dem": En studie om fotbollssupportrars historiebruk samt identitetsskapande i tre fotbollsklubbar

Ericsson, Anton Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

2016

Texto completo disponível

Resultados 1 2 3 4 5 next page

Personalize Seus Resultados

 1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

 1.   

Data de Publicação 

De até
 1. Antes de2012  (2)
 2. 2012Até2012  (11)
 3. 2013Até2013  (4)
 4. 2014Até2015  (25)
 5. Após 2015  (58)
 6. Mais opções open sub menu

Idioma 

 1. Sueco  (99)
 2. Inglês  (2)
 3. Mais opções open sub menu

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.