skip to main content
Resultados 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Foster homes: A study of foster care associated with foster parents in the early 1900s Stockholm
Fosterhem: En studie av fosterhem kopplat till fosterföräldrar i tidiga 1900-talets Stockholm

Hellstrand, Axel Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2017

Texto completo disponível

2
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Which memory?: Use of history in Swedish tabloids in relation to the riot’s in Gothenburg
Vilket minne?: Historiebruk kring Göteborgskravallerna i svensk kvällspress

Sjöberg, John Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2018

Texto completo disponível

3
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

With the People, for the Fatherland!: An analysis of Teodor Holmbergs view of democracy during the Swedish process of democratization
Med folket, för fosterlandet!: En idéanalys av samhällsdebattören Teodor Holmbergs demokratiuppfattning under den svenska demokratiseringsprocessen

Sköld, Carl Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2017

Texto completo disponível

4
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The nobel and the dependent worker: Johannishus estate and its workers through the years 1860-1945
Greve, torpare, statare: Johannishus fideikommiss och dess arbetare 1860-1945

Åberg, Ellen Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2018

Texto completo disponível

5
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

From a sociable wife to a lonely widow: A case study ofMärta Helena Reenstierna’s social networks and itschanges 1793-1830
Från sällskaplig hustru till ensam gumma: En fallstudie av Märta Helena Reenstiernas sociala nätverk och dess förändringar 1793-1830

Forsén, Anna Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2017

Texto completo disponível

6
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The war in the land far away: an analysis of the use of history in the video games Valkyria Chronicles
Kriget i landet långt borta: En historiebruksanalys av spelet Valkyria Chronicles

Ernberg, Nicklas Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2018

Texto completo disponível

7
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Libertalia, literally and figuratively speaking?: A study of Captain CharlesJohnson's portrayals of Libertalia through the interpretations of modern historians.
Libertalia, bokstavligen och bildligt talat?: En studie av Captain Charles Johnsons verks skildringar av Libertalia genom nutida historikers tolkningar

Andersson, Anton Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2018

Texto completo disponível

8
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Voting rights: different perspective on the voting rights history
Rösträtt: Olika perspektiv på rösträttshistorien

Gärdebrand, Magnus Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2018

Texto completo disponível

9
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Skewed gender distribution in our Swedish history books?: A text analysis of selected textbooks.
Tendentiös könsfördelning i våra historieläroböcker?: En textanalys av utvalda läroböcker.

Kjell, Oscar Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2018

Texto completo disponível

10
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Sagor utan ord: Överhogdalsbonaderna

Westgard, Sara Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2017

Texto completo disponível

Resultados 1 2 3 4 5 next page

Personalize Seus Resultados

  1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

  1.   

Data de Publicação 

De até

Idioma 

  1. Sueco  (154)
  2. Inglês  (147)
  3. Mais opções open sub menu

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.