skip to main content
Refinado por: idioma: Tcheco remover data de publicação: Após 2016 remover
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Pivovarnictví a sladovnictví jako zdroj obživy církevních a světských statků v období od svých počátků až do doby svého vrcholného rozkvětu před třicetiletou válkou Konventní pivovar Vyšší Brod; Brewing and malting as a source of livelihood of church and worldly possessions in the period from its inception until its peak of prosperity before the Thirty Years War Conventional brewery Vyšší Brod

Wernerová, Marie Veverková, Kamila ; Lášek, Jan Blahoslav

2017

Sem texto completo

2
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Zaměření části kláštera dominikánů ve Znojmě; The Mapping Survey of the Dominican Convent in Znojmo city

Kubín, Petr Machotka, Radovan ; Kuruc, Michal

Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební 2017

Sem texto completo

3
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Zaměření části Dominikánského kláštera ve Znojmě; The Mapping Survey of the Dominican Convent in Znojmo city

Balák, Martin Foral, Jakub ; Kuruc, Michal

Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební 2017

Sem texto completo

4
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Konverze uvolněných hospodářských objektů zámku, Žďár nad Sázavou; Conversion of freed castle original facility(service) buildings, Zdar nad Sazavou

Boiko, Svitlana Zemánek, Václav ; Zemánková, Helena

Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury 2017

Sem texto completo

5
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Proměny církve v době nastupujícího osvícenství; Transformations of the Church at the Time of the Incoming Enlightenment

Žezlo, Martin Veverková, Kamila ; Lášek, Jan Blahoslav

2017

Sem texto completo

6
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Zašová - klášter v rukách veřejnosti; Zašová - monastery in the hands of the public

Šebestová, Pavla Šárka, Jan ; Kopáčik, Gabriel

Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury 2017

Sem texto completo

7
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Panství kláštera cisterciáků v Oseku se zaměřením na inkorporované farnosti; Dominion of the Cistercian monastery in Osek with a focus on its incorporated parishes

Tylová, Kateřina Foltýn, Dušan ; Charvátová, Kateřina

2018

Sem texto completo

8
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Akce VK a její průběh v želivském klášteře z pohledu Náboženské matice; Operation "VK" and its process in Želiv Monastery from the perspective of Náboženská matice

Mašková, Tereza Čechura, Jaroslav ; Šmíd, Marek

2017

Sem texto completo

9
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Hudební život a významné hudební události u pražských křižovníků s červenou hvězdou v 18. století ve světle listinných pramenů; Music life and important music events at Prague Order of the Cross with Red Star in the 18th century in paper-source background

Veverka, Karel Slavický, Tomáš ; Kapsa, Václav ; Maňas, Vladimír

2017

Sem texto completo

10
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Františkánský klášter a Římské náměstí v Brně; Franciscan Monastery and Roman Square in Brno

Bulej, Marek Tabarka, Miloslav ; Hrabec, Josef

Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury 2019

Sem texto completo

Personalize Seus Resultados

 1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

 1.   

Refinar Meus Resultados

Assunto 

 1. Conversion; Lášter; Konverze; Environmentální Centrum; Náměstí; New Use; Monastery; Cultural Center; Multifunkčnost; Café; Square; Mill; Environmental Center; Nové Využití; Revitalization; Mlýn; Kavárna; Multifunctionality; Kulturní Centrum; Revitalizace  (1)
 2. Drawing Documentation; Geodetické Zaměření; Výkresová Dokumentace; Geodetic Measurement; Dominican Monastery; Vertical Section; Svislý Řez; Dominikánský Klášter; A Ground Plan; Půdorys  (1)
 3. Cisterciáci; Panství Osek; Vtelno; Libkovice; Klášter; Incorporated Parishes; Vysočany; Domain Osek; Opatství Osek; Abbey Osek; Jeníkov; Jenišův Újezd; Cistercians; Hrob; Inkorporované Farnosti; Mariánské Radčice; Monastery; Osek; Škrle  (1)
 4. Baroko|Barokní Festivity|Václav Bělohlávek|František Matyáš Böhmb|František Josef Dollhopf|Jiří Fukač|Jan Hubert Hartig|Hudba V Církevních Řádech|Hudební Nástroje|Hudebniny|Chrámová Hudba|Otakar Kamper|Kostel Sv. Petra A Pavla V Unhošti|Kostel A Klášter Svatého Františka V Praze|Menza|Národní Archiv V Praze|Opisovači|Personalie|Rytířský Řád Křižovníků S Červenou Hvězdou|Josef Seger|Unhošť|Vídeň. Země Koruny České; Baroque|Baroque Festivals|Václav Bělohlávek|František Matyáš|Böhmb|František Josef Dollhopf|Jiří Fukač|Jan Hubert Hartig|Music In Church Order|Music Instruments|Music Shop|Church Music|Otakar Kamper|Church Of St. Peter And Paul In Unhošť|Church And Monastery Of St. František In Prague|Menza|National Archives In Prague|Copy-Writers|Personal Data|Order Of The Cross With Red Star|Josef Seger|Unhošť|Vienna|The Lands Of The Bohemian Crown  (1)
 5. Pomocná Organizace; Revitalizace Církevních Staveb; The Assisting Organization; Společenství; The Monastic Complex; Klášterní Zahrada; The Revitalization Of The Religious Buildings; The Monastery Garden; Klášterní Areál; The Community; Komunita  (1)
 6. Pivo - Pivovarnictví - Pivovar - Slad - Sladovník - Cech - Klášter - Právo - Konvent; Beer - Brewing - Brewery - Malt - Malt - Guild - Monastery - Kings City - Law - Convent  (1)
 7. Církev; Karel Vi; Reformism; Klášter; Christianity; Maria Theresa; Reformismus; Enlightenment; Katolicismus; Non-Catholics; Marie Terezie; Konfese; Reform; Nevolnictví; Charles Vi; Osvícenství; Catholicism; Tolerance; Monastery; Centralismus; Reforma; Toleration; Josef Ii; Jansenismus; Jansenism; Confession; Church; Nekatolíci; Joseph Ii; Centralism; Serfdom  (1)
 8. Námestie; Square; Byty; Polyfunkčná Sála; Museum; Obnova; Polyfunctional Hall; Pasáž; Passage; Restoration; Rekonštrukcia; Kaviareň; Reconstruction; Monastery; Flats; Cafe; Múzeum; Kláštor  (1)
 9. Waldsassen|Cistercian Order|Middle Age|15th Century|Rulers Of Bohemia|Monastery|Abbot|The Holy Roman Empire|George Of Podiebrad|Hussite Revolution|Communication Networks; Valdsasy|Cisterciácký Řád|Středověk|15. Století|Čeští Panovníci|Klášter|Opat|Svatá Říše Římská|Jiří Z Poděbrad|Husitská Revoluce|Komunikační Sítě  (1)
 10. Náboženská Matice; Římskokatolická Církev; Property Seizure; "Církevní Šestka" Z Úv Ksč; Klášter Želiv; Operation "Vk"; Roman Catholic Church; Akce Vk; Želiv Monastery; Komunismus; Internace; Zabavení Majetku; Communism; "Church Six&Quot; Internment; Communist Party Central Committee  (1)
 11. Znojmo; Dominican Monastery; Construction Drawings; Stavební Výkresy; Zaměření Skutečného Stavu; Geodesy; Dominikánský Klášter; Geodézie; Znojmo City; Current State Documentation  (1)
 12. Mais opções open sub menu

Data de Publicação 

De até

Novas Pesquisas Sugeridas

Ignorar minha busca e procurar por tudo

Deste Autor:

 1. Boiko, Svitlana
 2. Šebestová, Pavla
 3. Wernerová, Marie
 4. Tylová, Kateřina
 5. Bulej, Marek

Neste Assunto:

 1. Conversion; Lášter; Konverze; Environmentální Centrum; Náměstí; New Use; Monastery; Cultural Center; Multifunkčnost; Café; Square; Mill; Environmental Center; Nové Využití; Revitalization; Mlýn; Kavárna; Multifunctionality; Kulturní Centrum; Revitalizace
 2. Drawing Documentation; Geodetické Zaměření; Výkresová Dokumentace; Geodetic Measurement; Dominican Monastery; Vertical Section; Svislý Řez; Dominikánský Klášter; A Ground Plan; Půdorys
 3. Cisterciáci; Panství Osek; Vtelno; Libkovice; Klášter; Incorporated Parishes; Vysočany; Domain Osek; Opatství Osek; Abbey Osek; Jeníkov; Jenišův Újezd; Cistercians; Hrob; Inkorporované Farnosti; Mariánské Radčice; Monastery; Osek; Škrle
 4. Baroko|Barokní Festivity|Václav Bělohlávek|František Matyáš Böhmb|František Josef Dollhopf|Jiří Fukač|Jan Hubert Hartig|Hudba V Církevních Řádech|Hudební Nástroje|Hudebniny|Chrámová Hudba|Otakar Kamper|Kostel Sv. Petra A Pavla V Unhošti|Kostel A Klášter Svatého Františka V Praze|Menza|Národní Archiv V Praze|Opisovači|Personalie|Rytířský Řád Křižovníků S Červenou Hvězdou|Josef Seger|Unhošť|Vídeň. Země Koruny České; Baroque|Baroque Festivals|Václav Bělohlávek|František Matyáš|Böhmb|František Josef Dollhopf|Jiří Fukač|Jan Hubert Hartig|Music In Church Order|Music Instruments|Music Shop|Church Music|Otakar Kamper|Church Of St. Peter And Paul In Unhošť|Church And Monastery Of St. František In Prague|Menza|National Archives In Prague|Copy-Writers|Personal Data|Order Of The Cross With Red Star|Josef Seger|Unhošť|Vienna|The Lands Of The Bohemian Crown
 5. Pomocná Organizace; Revitalizace Církevních Staveb; The Assisting Organization; Společenství; The Monastic Complex; Klášterní Zahrada; The Revitalization Of The Religious Buildings; The Monastery Garden; Klášterní Areál; The Community; Komunita

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.