skip to main content
Refinado por: assunto: Naturvetenskap remover data de publicação: Após 2015 remover
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Miljögifter i grundvatten 2014-2015 Sammanfattning av resultat
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Miljögifter i grundvatten 2014-2015 Sammanfattning av resultat

Virgin, Hillevi ; Persson, Karin

2016

Texto completo disponível

2
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Verksamhetsspecifika kvalitetsdefinitioner i relation till testfasen: Hur två verksamheters syn på kvalitet påverkar testfasernas utformning

Ring, Beata ; Holmberg, Helena Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik och media

2018

Texto completo disponível

3
Kallkällor vid grundvattenförekomster i Stockholms län
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Kallkällor vid grundvattenförekomster i Stockholms län

Carr, Herman

2017

Texto completo disponível

4
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

A case study about users understanding of 3D environments in a contextof visualization
3D Program och Spelmotorer: En fallstudie om användarens uppfattning av 3D omgivningar i visualiserings sammanhang

Magnusson, Bill Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion

2017

Texto completo disponível

5
Bottenfauna i Jönköpings län 2016
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Bottenfauna i Jönköpings län 2016

Holmström, Cecilia ; Pröjts, Jan

2017

Texto completo disponível

6
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Development opportunities for Malmö University's teacher's guide
Utvecklingsmöjligheter för Malmö Högskolas lärarguide: Opportunities for improvement of Malmö University's teacher's guide

Hydbom, Kristina Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper

2017

Texto completo disponível

7
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Code Metrics As Indication Of Flaws In Maintainability
Kodmått som indikation på brister i underhållbarhet

Modling, Jonas KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

2017

Texto completo disponível

8
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Usability as a value: A study about the role of usability when choosing a laptop among students
Användbarhet som värdeskapare: En studie om användbarhetens roll vid val av bärbara datorer hos studenter

Claesson, Sandra ; Liljesand, Jonas Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

2018

Texto completo disponível

9
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Prototyp för identifiering av teknisk skuld inom Product Lifecycle Management

Gauffin, Christian ; Jonsson, Marcus KTH, Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

2016

Texto completo disponível

10
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Net Neutrality Implications for Internet Actors in Sweden

Nikam, Uma KTH, Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

2016

Texto completo disponível

Personalize Seus Resultados

  1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

  1.   

Refinar Meus Resultados

Tipo de Recurso 

  1. Dissertações  (9)
  2. Recursos Textuais  (6)
  3. Livros  (3)
  4. Mais opções open sub menu

Data de Publicação 

De até

Idioma 

  1. Sueco  (16)
  2. Inglês  (7)
  3. Mais opções open sub menu

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.