skip to main content
Resultados 1 2 3 4 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The Irish War of Independence: A historiographical study
Det irländska frihetskriget: En historiografisk undersökning

Lönnquist, Erika Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2014

Texto completo disponível

2
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Geronimo or Goyathlay?: The Presentation of an Apache Indian in His Autobiography and Other Texts.
Geronimo eller Goyathlay?: Hur en apacheindian presenteras i sin självbiografi samt i annan litteratur.

Vidlund, Anna Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2014

Texto completo disponível

3
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The Significance of the Past to the Present and of the Present to the past: Depictions of the Easter Rising on Ireland of 1916
Dåtidens betydelse för nuet och nuets betydelse för dåtiden: Skildringar av påskupproret på Irland 1916

Hermansson, Marleen Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2014

Texto completo disponível

4
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Äldre stenåldern i Småland och Östergötland: Cirka 10 000 - 6000 f.kr

Frick Simonsson, Anton Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2014

Texto completo disponível

5
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Sandby borg: En komparativ studie av Ölands folkvandringstida befästningsanläggningar

Gustavsson, Petter Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2014

Texto completo disponível

6
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

In the land of cairn builders: a study on Bronze Age Misterhult
I rösebyggares land: en studie av Misterhults bronsålder

Dahlin, Michael Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

Linnéuniversitetet 2014

Texto completo disponível

7
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The boy crisis from a historical perspective
Pojkkrisen ur ett historiskt perspektiv: En studie av pojkars respektive flickors förändrade beteende, deltagande och resultat i skolan utifrån lärares historiemedvetande.

Svensson, Anton Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2014

Texto completo disponível

8
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The wild beasts breaks its chains: A study of the establishment, and the left wing's, attitudes towards the political violence in a small town in Sweden, 1925.
Vilddjuret sliter sig: En studie i etablissemangets och vänsterns attityder kring politiskt våld i en svensk småstad 1925.

Karlsson, Kristian Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2014

Texto completo disponível

9
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

"Pojkkrisen": An essay about the "pojkkrisens" existence from the boys own experiences
Pojkkrisen: En studie om pojkkrisens existens utifrån pojkars egna erfarenheter

Protic, Dijana Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2014

Texto completo disponível

10
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Intermediation and the description of history in video games
Förmedling och framställning av historia i Tv-spel: En analys av den historiska miljön och atmosfären i Red Dead Redemption

Debeljak, Aleksandar ; Matkovic, Zvonko Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2014

Texto completo disponível

Resultados 1 2 3 4 next page

Personalize Seus Resultados

  1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

  1.   

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.