skip to main content
Resultados 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Assassin’s Creed 2: - An analysis of the game's use of history and historical consciousness 
Assassin’s Creed 2: - <em>En analys av spelets historiebruk och dess skapande av historiemedvetande</em>

Grote, Nils Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2013

Texto completo disponível

2
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

"The truth shall besides God's will always prevail.": The influence of natural law amongst some Swedish officers around 1700.
”Thy sanningen bliwfer ändånäst Gudz hielp alltid ochallena bestående.”: Naturrättsliga influenser i några karolinskakrigares källor kring 1700.

von Porat, Magnus Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2013

Texto completo disponível

3
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The Face of Communism: A portrayal of communism as an ideology and communistic governments depicted in Swedish and Norwegian upper secondary school books during 1951-2011.
Kommunismens ansikte: <em>Skildringen av kommunismen som ideologi och kommunistiska regimer i svenska och norska gymnasieläroböcker under perioden 1951-2011 </em><em></em>

Klerung, Martin Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2013

Texto completo disponível

4
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The Qualitative Historical Consciousness: An attempt to find a method to apply this
Det kvalitativa historiemedvetandet: ett försök till att finna en metod att söka detta

Lindén, Tomas Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen, Institutionen för kulturvetenskaper (KV) ; Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2013

Texto completo disponível

5
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Det dolda spelet: En komparativ studie av rugby och fotboll i det senmoderna Sydafrika.
The Hidden Game: A comparative study on rugby and soccer in modern South African society

Gjörloff, Per M. ; Gustafsson, Robert Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2013

Texto completo disponível

6
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

One pharao - three versions: A study of the presentation of pharao Akhenaten in three literary works from the late 21th century
En farao - tre versioner: En undersökning i historiebruket kring farao Akhenaten i tre litterära verk från 1980-1990 talen

Tibblin, Sara Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2013

Texto completo disponível

7
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

A beautiful death: Manliness in four Japanese samurai films
En vacker död: Manlighet i fyra japanska samurajfilmer

Wittsell, Patrick Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2013

Texto completo disponível

8
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Staden som dött två gånger- en analys av Pompeji och dess bevarande

Hembjer, Pernilla Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2013

Texto completo disponível

9
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The Children Welfare Committee in Kalmar: and their view upon neglected children 1911-1918
Barnvårdsnämnden i Kalmar: och deras syn på vanvårdade barn mellan 1911-1918

Jonsson, Elin Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2013

Texto completo disponível

10
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

"Let your women keep silent in the churches": The governmentally initiated commission regarding woman's jurisdiction to ecclesiastical offices and services, SOU 1950:48.
"Kvinnan tige i församlingen": <em>En kvalitativ analys av statens offentliga utredning kring kvinnans behörighet till kyrkliga ämbeten och tjänster, SOU 1950:48.</em>

Andersson, Anna Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2013

Texto completo disponível

Resultados 1 2 3 4 5 next page

Personalize Seus Resultados

  1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

  1.   

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.