skip to main content
previous page 3 4 Resultados 5 6 7 next page
Mostrar Somente
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
41
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Conceptions of life in upper secondary school education.: Religious education teachers presentation and definition of conceptions of life.
Livsåskådningar i gymnasial undervisning.: Religionslärares presentation och definition av livsåskådningar.

Pääjärvi, Amanda Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för idé- och samhällsstudier

2018

Texto completo disponível

42
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Opposing Inclinations: How Religious Education (RE) in Sweden and Israel navigate the national landscape of the secular and multicultural public school

Sonnenschein, Hannes Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för idé- och samhällsstudier

2017

Texto completo disponível

43
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

If there is objective values, has the objective view solved the question of life´s meaning?
Om det existerar objektiva värden, har objektivismen då löst frågan om livets mening?

Hjälmarö, Andreas Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för idé- och samhällsstudier

2017

Texto completo disponível

44
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

"If the arc does not appear, we shall burn the Bibles": A Study of Two Tornedalian Revival Movements Over Two Centuries.
"Komma ej arken, bränna vi biblarna": En studie av två tornedalska väckelserörelser över två sekel.

Lindvall, Julia Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för idé- och samhällsstudier

2018

Texto completo disponível

45
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Hobbes och Absolutismen

Reinick, Finn-Lysander Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för idé- och samhällsstudier

2015

Texto completo disponível

46
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The Devil´s drummer: A study of the deviltry trials in lappmarken1649–1739
Djävulens trumslagare: En studie av trolldomsrannsakningarna ilappmarken 1649–1739

Henningsson, William Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för idé- och samhällsstudier

2017

Texto completo disponível

47
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Beskrivningar av Öst: En studie av historieläromedel för yrkesprogrammen med utgångspunkt i konceptet orientalism

Tykosson, Robin Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för idé- och samhällsstudier

2018

Texto completo disponível

48
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Shelters and Nuclear weapons: A discourse analysis of the Swedish defense and civil defense debate during the Cold war
Skyddsrum och kärnvapen: <em>En diskursanalys av 1950- och 1960-talets försvars- och civilförsvarsdebatt i svensk press</em>

Bennesved, Peter Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för idé- och samhällsstudier

2012

Texto completo disponível

49
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

”God saw that it was good”: A queer theological analysis of the creation ofmankind in Genesis 1-2
”Gud såg att det var gott”: En queerteologisk analys av skapandet avmänniskan i 1 Mosebok 1-2

Falkensköld Rehnman, Kim Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för idé- och samhällsstudier

2017

Texto completo disponível

50
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The metal detector as an archaeological tool: good or bad?
Metalldetektorn som ett arkeologiskt redskap – ris eller ros?: En studie kring metalldetektorns bidrag till arkeologin med exempel från undersökningarna i Uppåkra och Gudme

Borg, Julius Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för idé- och samhällsstudier

2018

Texto completo disponível

previous page 3 4 Resultados 5 6 7 next page

Personalize Seus Resultados

 1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

 1.   

Mostrar Somente

 1. Revistas revisadas por pares (5)

Refinar Meus Resultados

Tipo de Recurso 

 1. Dissertações  (446)
 2. Recursos Textuais  (215)
 3. Livros  (16)
 4. Artigos  (5)
 5. Outros  (3)
 6. Anais de Congresso  (3)
 7. Book Chapters  (2)
 8. Resenhas  (1)
 9. Mais opções open sub menu

Data de Publicação 

De até
 1. Antes de2002  (4)
 2. 2002Até2006  (5)
 3. 2007Até2010  (62)
 4. 2011Até2015  (275)
 5. Após 2015  (349)
 6. Mais opções open sub menu

Idioma 

 1. Sueco  (600)
 2. Inglês  (327)
 3. Russo  (1)
 4. Mais opções open sub menu

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.