skip to main content
previous page 3 4 Resultados 5 6 7 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
41
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Gravefields and villages - A comparative analysis of sex gravefields from Värend
Gravfält och byar - En komparativ undersökning av sex gravfält från Värend

Rexhepi, Albion Arkeologi, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV) ; Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2019

Texto completo disponível

42
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Boat graves – for selected men and women.: A study of the boat grave fields in Vendel, Tuna in Badelunda and Gamla Uppsala
Båtgravar – för utvalda män och kvinnor.<em></em>: En studie av båtgravfälten i Vendel, Tuna i Badelunda och Gamla Uppsala.

Hildenborg, Matilda Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2019

Texto completo disponível

43
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The ship - On a journey to eternity
Skeppet - På färd mot evigheten

Rossin, Alexander Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2019

Texto completo disponível

44
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Växjö AIS: Equality, gender norms and possibillities of development
Växjö Allmänna Idrottssällskap, år 1984-1999: Jämställdhet, könsnormer och möjlighet till utveckling

Gustavsson, Anton ; Andersson, Marcus Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2019

Texto completo disponível

45
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The nobel and the dependent worker: Johannishus estate and its workers through the years 1860-1945
Greve, torpare, statare: Johannishus fideikommiss och dess arbetare 1860-1945

Åberg, Ellen Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2018

Texto completo disponível

46
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

No place like home?: Viking Age boat burials in Norway and on Orkney.
Borta bra men hemma bäst?: Vikingatida båtgravar i Norge och på Orkney.

Stern, Ida Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2018

Texto completo disponível

47
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Wilderness in the Swedish Lappmarks: Swedish perceptions of nature, saamis and nature spirits in the swedish Lappmarks 1670-1740
Vildmark/Lappmark: Föreställningar om naturen, samerna och naturväsen i Lappmarkerna 1670-1740

Bergström, Pontus Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2018

Texto completo disponível

48
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The February Revolution: The February Revolution in Russia depicted in newspapers 1917
Februarirevolutionen: Den ryska februarirevolutionen skildrad i 1917 års dagspress i Sverige och Finland

Eriksson, Mimmi Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2018

Texto completo disponível

49
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

National identity in children's popular history, 1962-1993
Nationell identitet i populärhistoriska böcker för barn mellan 1962 och 1993

Pettersson, Agnes Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2018

Texto completo disponível

50
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The heritage of Dunkerque: A socio historical, contextual, and textual analysis of Christopher Nolan’s mediation of cultural memory and creation of identity in Dunkirk 
Arvet från Dunkerque: En sociohistorisk, kontextuell samt textuell analys av Christopher Nolans förmedling av kulturellt minne och identitetsskapande i <em>Dunkirk</em>

Hågbäck, Moa Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2018

Texto completo disponível

previous page 3 4 Resultados 5 6 7 next page

Personalize Seus Resultados

 1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

 1.   

Data de Publicação 

De até
 1. Antes de2013  (1)
 2. 2013Até2013  (32)
 3. 2014Até2014  (35)
 4. 2015Até2016  (80)
 5. Após 2016  (137)
 6. Mais opções open sub menu

Idioma 

 1. Sueco  (281)
 2. Inglês  (244)
 3. Mais opções open sub menu

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.