skip to main content
previous page 1 2 Resultados 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The Cuban Missile Crisis: A media study of Swedish morning papers reporting about the crisis
Kubakrisen<em></em>: <em>En tidningsstudie om svenska morgontidningars rapportering kring krisen</em>

Gustavsson, Martin Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2015

Texto completo disponível

22
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Det dolda spelet: En komparativ studie av rugby och fotboll i det senmoderna Sydafrika.
The Hidden Game: A comparative study on rugby and soccer in modern South African society

Gjörloff, Per M. ; Gustafsson, Robert Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2013

Texto completo disponível

23
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The nobel and the dependent worker: Johannishus estate and its workers through the years 1860-1945
Greve, torpare, statare: Johannishus fideikommiss och dess arbetare 1860-1945

Åberg, Ellen Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2018

Texto completo disponível

24
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

One pharao - three versions: A study of the presentation of pharao Akhenaten in three literary works from the late 21th century
En farao - tre versioner: En undersökning i historiebruket kring farao Akhenaten i tre litterära verk från 1980-1990 talen

Tibblin, Sara Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2013

Texto completo disponível

25
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

From a sociable wife to a lonely widow: A case study ofMärta Helena Reenstierna’s social networks and itschanges 1793-1830
Från sällskaplig hustru till ensam gumma: En fallstudie av Märta Helena Reenstiernas sociala nätverk och dess förändringar 1793-1830

Forsén, Anna Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2017

Texto completo disponível

26
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Source Criticism in Swedish Upper Secondary Schools: Teachers' and Students' Views on Source Criticism
Världen vill bedras...: Lärare och elever om källkritik

Berkeby, Victor ; Steinbrecher, Victor Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2015

Texto completo disponível

27
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Delaktighet utifrån?: En studie kring olika nivåer av romerska kontakter i Skandinavien 0-500 e. Kr.

Andersson, Björn Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2016

Texto completo disponível

28
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Sandby borg: En komparativ studie av Ölands folkvandringstida befästningsanläggningar

Gustavsson, Petter Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2014

Texto completo disponível

29
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Etik inom arkeologi: Behandlingen av mänskliga kvarlevor med jämförelser mellan Sverige och USA

Halvadzic, Sanna Arkeologi, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV) ; Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2016

Texto completo disponível

30
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Mord, Mosse, Människor: <em>Mors Ianua Vitae </em>

Jahrehorn, Tea Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2017

Texto completo disponível

previous page 1 2 Resultados 3 4 5 next page

Personalize Seus Resultados

 1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

 1.   

Data de Publicação 

De até
 1. Antes de2013  (1)
 2. 2013Até2013  (32)
 3. 2014Até2014  (35)
 4. 2015Até2016  (80)
 5. Após 2016  (137)
 6. Mais opções open sub menu

Idioma 

 1. Sueco  (281)
 2. Inglês  (244)
 3. Mais opções open sub menu

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.