skip to main content

Världar i Brand. Fiktion, politik och romantik i det tidiga 1900-talets ungsocialistiska press

Hilborn, Emma

2014

Texto completo disponível

Citações Citado por
  • Título:
    Världar i Brand. Fiktion, politik och romantik i det tidiga 1900-talets ungsocialistiska press
  • Autor: Hilborn, Emma
  • Assuntos: Humaniora Och Konst ; Historia Och Arkeologi ; Historia ; Humanities ; History And Archaeology ; History
  • É parte de: 2014
  • Descrição: Popular Abstract in Swedish När vi tänker på skönlitteraturen får den gärna en drömmande klang som för tankarna till främmande platser långt borta från vardagen. Samtidigt kan skönlitteraturen måla upp slående bilder av världen och övertygande sätta in politiska och kulturella frågor i ett större meningsfullt... ; This study delves into the relationship between fiction and politics, aesthetic and ethical messages conveyed by the fictions of Brand (Fire), the journal of the Young Socialist Association, founded as the Social Democratic Labour Party’s first youth association. The literary and aesthetic arena allowed...
  • Idioma: Sueco

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.