skip to main content

Studentbarometern 2017

Sigrén, Peter ; Holmström, Ola

2018

Texto completo disponível

Citações Citado por
 • Título:
  Studentbarometern 2017
 • Autor: Sigrén, Peter ; Holmström, Ola
 • Assuntos: Social Sciences ; Samhällsvetenskap ; Studentbarometer ; Pedagogik ; Kvalitet ; Faktoranalys ; Sceq ; Samhällsvetenskap ; Utbildningsvetenskap ; Social Sciences ; Educational Sciences
 • Descrição: Studentbarometern omfattar två enskilda enkäter varav enkät I mäter åtta index genom 46 frågeställningar, ett index som avser upplevd stress (9 frågeställningar) samt ett index som avser hur nöjda studenterna är med att ha valt Högskolan i Borås för sina studier (3 frågeställningar). De åtta index som mäter utbildningsrelaterade områden är: utveckling av analytiska förmågor/färdigheter; pedagogisk kvalitet i undervisningen; huruvida kursvärderingar genomförs och diskuteras; om studentsamar­bete, i form av om grupparbeten leder till att studenterna utvecklar analy­tiska förmågor/färdigheter; hur informationen inför kursstart fungerar; att våga ge kritik utan att bli sämre behandlad; hur kravnivån upplevs på utbildningen; hur det administrativa stödet upplevs inom akademier och sektioner.Enkät II har sitt fokus på områden som hållbar utveckling; lika villkor; biblioteksverksamheten; studenthälsan samt Studentkårens arbete. 
 • Títulos relacionados: Series: Rapporter och publikationer från Högskolan i Borås;
  Series: Rapport, Kvalitet och utvärdering; 2018:1
 • Data de publicação: 2018
 • Idioma: Sueco

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.