skip to main content

A. Marcel Democari a la Galleria Lapidaria del Vaticà

Gómez Pallarès, Joan

2011

Texto completo disponível

Citações Citado por
  • Título:
    A. Marcel Democari a la Galleria Lapidaria del Vaticà
  • Autor: Gómez Pallarès, Joan
  • Assuntos: Filologia Clàssica ; Lingüística I Llengües
  • Descrição: El treball explica, per primera vegada, que CIL VI 30553, 1, és, en realitat un doblet no identificat de CIL VI 13148 (més Additamenta p. 3512). Es localitza la inscripció a la Galleria Lapidaria dels Museus Vaticans en un frontal de sarcòfag (n. inventari 5649) i es presenta una nova edició a partir de CIL i de l’autopsia.
    This paper shows for the first time that CIL VI 30553, 1 is in fact a double edition not identified of CIL VI 13148 (plus Additamenta p. 3512). We localize the inscription at the Musei Vaticani’s Galleria Lapidaria, in a front of sarcophag (inventory n. 5649) and we present a new edition from previous CIL editions and our autopsy.
  • Data de publicação: 2011
  • Idioma: Catalão

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.