skip to main content

On the Invariant Cantor Sets of Period Doubling Type of Infinitely Renormalizable Area-Preserving Maps

Lilja, Dan Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Matematiska institutionen, Tillämpad matematik och statistik

Communications in Mathematical Physics, 2018, Vol. 358(3), pp. 1027-1039 [Periódico revisado por pares]

Sem texto completo

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.