skip to main content

Ethical aspects of medical age assessment in the asylum process: a Swedish perspective

Malmqvist, Erik ; Furberg, Elisabeth ; Sandman, Lars Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Centrum för forsknings- och bioetik

International journal of legal medicine (Print), 2018, Vol. 132(3), pp. 815-823 [Periódico revisado por pares]

Sem texto completo

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.