skip to main content

Effect of Climate Change on Soil Temperature in Swedish Boreal Forests

Jungqvist, Gunnar ; Oni, Stephen K. ; Teutschbein, Claudia ; Futter, Martyn N. Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten och landskapslära ; Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten och landskapslära

PLoS ONE, 2014, Vol. 9(4), p. e93957 [Periódico revisado por pares]

Sem texto completo

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.