skip to main content

Self-organized traffic via priority rules in leaf-cutting ants

Strömbom, Daniel ; Dussutour, Audrey Centre de Recherches sur la Cognition animale, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Matematiska institutionen, Tillämpad matematik och statistik ; Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Matematiska institutionen, Tillämpad matematik och statistik

PloS Computational Biology, 2018, Vol. 14(10) [Periódico revisado por pares]

Sem texto completo

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.