skip to main content

Processes and driving forces in changing cultural landscapes across Europe

Burgi, Matthias ; Bieling, Claudia ; von Hackwitz, Kim ; Kizos, Thanasis ; Lieskovsky, Juraj ; Martin, Maria Garcia ; McCarthy, Sarah ; Muller, Matthias ; Palang, Hannes ; Plieninger, Tobias ; Printsmann, Anu HERCULES, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia, Arkeologi ; Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia, Arkeologi

Landscape Ecology, 2017, Vol. 32(11), pp. 2097-2112 [Periódico revisado por pares]

Sem texto completo

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.