skip to main content

Att mäta det vi värderar eller värdera det vi kan mäta?: Resultatindikatorer som grund för skolval

Lundström, Ulf Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Utbildning och Demokrati, 2017, Vol. 26(1), pp. 43-66 [Periódico revisado por pares]

Sem texto completo

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.