skip to main content

"Det ligger i sakens natur": fotbollsföräldrar om idrott och kön

Unogård, Olof Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur

Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, 2013, Vol. 22(3), pp. 30-33 [Periódico revisado por pares]

Sem texto completo

Ver todas as versões
Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.