skip to main content

Hugh Trevor-Roper and the English Editions of Hitler’s Table Talk and Testament

Nilsson, Mikael Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Historiska institutionen

Journal of contemporary history, 2016, Vol. 51(4), pp. 788-812 [Periódico revisado por pares]

Sem texto completo

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.