skip to main content

Satellite-based entanglement distribution over 1200 kilometers.(QUANTUM OPTICS)(Report)(Author abstract)

Yin, Juan ; Cao, Yuan ; Li, Yu-Huai ; Liao, Sheng-Kai ; Zhang, Liang ; Ren, Ji-Gang ; Cai, Wen-Qi ; Liu, Wei-Yue ; Li, Bo ; Dai, Hui ; Li, Guang-Bing ; Lu, Qi-Ming ; Gong, Yun-Hong ; Xu, Yu ; Li, Shuang-Lin ; Li, Feng-Zhi ; Yin, Ya-Yun ; Jiang, Zi-Qing ; Li, Ming ; Jia, Jian-Jun ; Ren, Ge ; He, Dong ; Zhou, Yi-Lin ; Zhang, Xiao-Xiang ; Wang, Na ; Chang, Xiang ; Zhu, Zhen-Cai ; Liu, Nai-Le ; Chen, Yu-Ao ; Lu, Chao-Yang;

Science, June 16, 2017, Vol.356(6343), p.1140(4) [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.