skip to main content

Methods of the Germanisation of Czech Economic during the German Occupation on Exapmle of Mining and Metallurgical Company Prague
Metody germanizace českého hospodářského prostoru v období německé okupace na příkladu Báňské a hutní společnosti Praha

Drahomír Jančík

Acta Oeconomica Pragensia, 2008, Volume 1, pp.53-65

Texto completo disponível

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.