skip to main content

Cellular Automata in Modular Space: Rigid Systems – Volume III – Number V

Fridenfalk, Mikael Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för speldesign

Uppsala: Uppsala universitet 2015

Texto completo disponível

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.