skip to main content

Boat graves – for selected men and women.: A study of the boat grave fields in Vendel, Tuna in Badelunda and Gamla Uppsala
Båtgravar – för utvalda män och kvinnor.: En studie av båtgravfälten i Vendel, Tuna i Badelunda och Gamla Uppsala.

Hildenborg, Matilda Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2019

Texto completo disponível

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.