skip to main content

Foster homes: A study of foster care associated with foster parents in the early 1900s Stockholm
Fosterhem: En studie av fosterhem kopplat till fosterföräldrar i tidiga 1900-talets Stockholm

Hellstrand, Axel Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2017

Texto completo disponível

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.