skip to main content

The Qualitative Historical Consciousness: An attempt to find a method to apply this
Det kvalitativa historiemedvetandet: ett försök till att finna en metod att söka detta

Lindén, Tomas Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen, Institutionen för kulturvetenskaper (KV) ; Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2013

Texto completo disponível

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.