skip to main content

En fältstudie om effekten av berättelse i Augmented Reality-upplevelser på museum
A case study on the effect of narrative in augmented reality experiences in museums

Chen, Ni KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

2018

Texto completo disponível

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.