skip to main content

Politiskt organisationsbyggande - Vilken betydelse har samrådsprocessen haft i arbetet med att bygga upp en ny organisation för kollektivtrafiken i Värmland? : En fallstudie av arbetet med trafikförsörjningsprogrammet i Värmland

Landin, Mattias

Karlstads universitet, Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap 2013

Sem texto completo

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.