skip to main content

Transmissió, pèrdua i recuperació de la llengua catalana a la Catalunya del Nord: Anàlisi d’alguns testimonis orals

Carbonell Ros, Natalia ; Albiol Torres, Gemma

Ianua. Revista Philologica Romanica, 2013, Issue 13, pp.115-132

Texto completo disponível

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.