skip to main content

La cerámica. Un período de esplendor en Cataluña a finales del siglo XIX y primeras décadas del XX; La cerámica. Un período de esplendor en Cataluña a finales del siglo XIX y primeras décadas del XX

Casanovas, Maria Antonia

Emblecat, revista de l’Associació Catalana d’Estudis d’Emblemàtica. Art i societat, 2017, Issue 6

Texto completo disponível

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.