skip to main content

Using Bayesian dynamical systems, model averaging and neural networks to determine interactions between socio-economic indicators

Blomqvist, Björn R. H. ; Mann, Richard P. ; Sumpter, David J. T. Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Matematiska institutionen, Tillämpad matematik och statistik

PLoS ONE, 2018, Vol. 13(5) [Periódico revisado por pares]

Sem texto completo

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.