skip to main content

Limit theorems for counting variables based on records and extremes

Gut, Allan ; Stadtmueller, Ulrich Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Matematiska institutionen, Tillämpad matematik och statistik

Extremes, 2017, Vol. 20(1), pp. 33-52 [Periódico revisado por pares]

Sem texto completo

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.