skip to main content

Simulating climatic mass balance, seasonal snow development and associated freshwater runoff in the Kongsfjord basin, Svalbard (1980–2016)

Pramanik, Ankit ; Van Pelt, Ward ; Kohler, Jack ; Schuler, Thomas Ice and Climate, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten och landskapslära ; Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten och landskapslära

Journal of Glaciology, 2018, Vol. 64(248), pp. 943-956 [Periódico revisado por pares]

Sem texto completo

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.