skip to main content

A missense variant in FGD6 confers increased risk of polypoidal choroidal vasculopathy

Huang, Lulin ; Zhang, Houbin ; Cheng, Ching-Yu ; Wen, Feng ; Tam, Pancy O S ; Zhao, Peiquan ; Chen, Haoyu ; Li, Zheng ; Chen, Lijia ; Tai, Zhengfu ; Yamashiro, Kenji ; Deng, Shaoping ; Zhu, Xianjun ; Chen, Weiqi ; Cai, Li ; Lu, Fang ; Li, Yuanfeng ; Cheung, Chui-Ming G ; Shi, Yi ; Miyake

Nature genetics, June 2016, Vol.48(6), pp.640-7 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Citações Citado por

Identifique-se para postar sua resenha

Identifique-se para adicionar novas tags

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.