skip to main content

Cultura, llengua i diversitat cultural de nacions minoritàries: els casos del Quebec i de Catalunya, territoris... compartits?

Diane Saint-Pierre ; Alexandre Couture Gagnon

Debats. Revista de cultura, poder i societat, 01 May 2017, Vol.131(1) [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Citações Citado por

Identifique-se para postar sua resenha

Identifique-se para adicionar novas tags

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.