skip to main content

Discrete choice modelling – Estimering och utvärdering av multinomial logitmodell i R för tillämpning i godstransportmodellering

Lind, Joar Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Matematiska institutionen, Tillämpad matematik och statistik

2019

Texto completo disponível

Citações Citado por

Identifique-se para postar sua resenha

Identifique-se para adicionar novas tags

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.