skip to main content

Together with our brothers on the other side of the Gulf of Bothnia: A study of masculinity, nationalism, and citizenship in the Civil Guard in Vaasa and Västerbotten´s Shooting Association 1918-1944
Tillsammans med våra bröder på andra sidan Bottenviken: En studie av maskulinitet, nationalism och medborgarskap inom Vasa Skyddskår och Västerbottens Skytteförbund 1918-1944

Hortlund, Cecilia Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för idé- och samhällsstudier

2018

Texto completo disponível

Citações Citado por

Identifique-se para postar sua resenha

Identifique-se para adicionar novas tags

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.