skip to main content

"The truth shall besides God's will always prevail.": The influence of natural law amongst some Swedish officers around 1700.
”Thy sanningen bliwfer ändånäst Gudz hielp alltid ochallena bestående.”: Naturrättsliga influenser i några karolinskakrigares källor kring 1700.

von Porat, Magnus Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2013

Texto completo disponível

Citações Citado por

Identifique-se para postar sua resenha

Identifique-se para adicionar novas tags

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.