skip to main content

Att skriva uppsats: Handbok för uppsatsskrivande i historia (andra reviderade upplagan)

Kolsgård, Svante ; Kvarnström, Lasse ; Strömbäck, Lars Linköpings universitet, Institutionen för tema, Enheten för Historia ; Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten, Enheten för Historia

Linköping: Linköping University Electronic Press 2000

Texto completo disponível

Citações Citado por

Identifique-se para postar sua resenha

Identifique-se para adicionar novas tags

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.