skip to main content

The Yuan-Tseh Lee Array for Microwave Background Anisotropy

Ho, Paul T. P. ; Altamirano, Pablo ; Chang, Chia-Hao ; Chang, Shu-Hao ; Chang, Su-Wei ; Chen, Chung-Cheng ; Chen, Ke-Jung ; Chen, Ming-Tang ; Han, Chih-Chiang ; Ho, West M. ; Huang, Yau-De ; Hwang, Yuh-Jing ; Ibanez-Romano, Fabiola ; Jiang, Homin ; Koch, Patrick M. ; Kubo, Derek Y. ; Li, Chao-Te ; Lim, Jeremy ; Lin, Kai-Yang ; Liu, Guo-Chin ; Lo, Kwok-Yung ; Ma, Cheng-Jiun ; Martin, Robert N. ; Martin-Cocher, Pierre ; Molnar, Sandor M. ; Ng, Kin-Wang ; Nishioka, Hiroaki ; O'Connell, Kevin E. ; Oshiro, Peter ; Patt, Ferdinand ; Raffin, Philippe ; Umetsu, Keiichi ; Wei, Tashun ; Wu, Jiun-Huei Proty ; Chiueh, Tzi-Dar ; Chiueh, Tzihong ; Chu, Tah-Hsiung ; Huang, Chih-Wei Locutus ; Hwang, W. Y. Pauchy ; Liao, Yu-Wei ; Lien, Chun-Hsien ; Wang, Fu-Cheng ; Wang, Huei ; Wei, Ray-Ming ; Yang, Chia-Hsiang ; Kesteven, Michael ; Kingsley, Jeff ; Sinclair, Malcolm M. ; Wilson, Warwick ; Birkinshaw, Mark ; Liang, Haida ; Lancaster, Katy ; Park, Chan-Gyung ; Pen, Ue-Li ; Peterson, Jeffrey B.

Astrophys.J.694:1610-1618,2009 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Citações Citado por

Identifique-se para postar sua resenha

Identifique-se para adicionar novas tags

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.