skip to main content

Bidrag till historien om konung Carl XI:s uppfostran. Academisk afhandling, hvilken ... under inseende af Mag. Erik Gustaf Geijer ... för philosophiska graden kommer att offentligen försvaras af författaren Knut Geijer. Af Wermlands landskap. E. O. Amanuens i Kongl. Riks-archivet. På Gustavianska lärosalen...

Geijer, Erik Gustaf

1842

Texto completo disponível

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.