skip to main content

A female Viking warrior confirmed by genomics

Hedenstierna-Jonson, Charlotte ; Kjellström, Anna ; Zachrisson, Torun ; Krzewińska, Maja ; Sobrado, Veronica ; Price, Neil ; Günther, Torsten ; Jakobsson, Mattias ; Götherström, Anders ; Storå, Jan Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia, Arkeologi ; Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Biologiska sektionen, Institutionen för organismbiologi, Evolution och utvecklingsbiologi

American Journal of Physical Anthropology, 2017, Vol. 164(4), pp. 853-860 [Periódico revisado por pares]

Sem texto completo

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.