skip to main content

Simulation of the Taylor–Green vortex using high­-order flux reconstruction schemes

Bull, Jonathan R. ; Jameson, Antony Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Avdelningen för beräkningsvetenskap ; Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Numerisk analys

AIAA Journal, 2015, Vol. 53(9), pp. 2750-2761 [Periódico revisado por pares]

Sem texto completo

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.