skip to main content

Content and quality of information websites about congenital heart defects following a prenatal diagnosis

Carlsson, Tommy ; Bergman, Gunnar ; Karlsson, Anna-Malin ; Mattsson, Elisabet Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap ; Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Språkvetenskapliga fakulteten, Institutionen för nordiska språk, Pediatrik ; Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård ; Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård

Interactive Journal of Medical Research, 2015, Vol. 4(1), pp. 66-76 [Periódico revisado por pares]

Sem texto completo

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.