skip to main content
Tipo de recurso Mostra resultados com: Mostra resultados com: Índice

Maintenance therapy with erythropoietin for renal anemia
腎性貧血に対するエリスロポエチンの維持投与法の検討

小倉, 俊郎 ; 長宅, 芳男 ; 槇野, 博史 ; 原本, 俊則 ; 松本, 光仁 ; 平松, 信 ; 味埜, 泰明 ; 西村, 誠明 ; 谷合, 一陽 ; 熊谷, 功 ; 河本, 紀一 ; 竹久, 義明 ; 松浦, 梅春 ; 菅, 嘉彦 ; 太田, 善介 ; Ogura, Toshio ; Nagake, Yoshio ; Makino, Hirofumi ; Haramoto, Toshinori ; Matsumoto, Mitsuhito ; Hiramatsu, Makoto ; Mino, Yasuaki ; Nishimura, Shigeaki ; Taniai, Kazuhi ; Kumagai, Isao ; Komoto, Kiichi ; Takehisa, Yoshiaki ; Matsuura, Umeharu ; Suga, Yoshihiko ; Ota, Zensuke

岡山医学会雑誌, 1994, Vol.106(5-6), pp.655-661

Texto completo disponível

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.